Szczególnie w zeszłym roku w gminie Prostki zostało poczynionych bardzo wiele inwestycji. Między innymi zmodernizowano drogi oraz sieć kanalizacji.

Największą inwestycją zrealizowaną w 2015 roku była przebudowa drogi gminnej na odcinku Miłusze-Lipińskie Małe. Została sfinansowana z dwóch źródeł: z Gminy Prostki (732 059,00 zł) oraz od Wojewody Warmińsko Mazurskiego (857 732, 78 zł). Łączny koszt inwestycji to 1589 791, 78 zł.

Odnawialne źródła energii
W 2015 roku wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do zaplecza sanitarnego nad rzeką Ełk w miejscowości Prostki. Fundusze na jej realizację zostały pozyskane z gminy.
W tym samym roku wybudowano również mikroinstalacje prokonsumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Projekt ten został łącznie sfinansowany ze środków gminy Prostki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czas na przedszkola
W latach 2014-2015 unowocześniono przedszkola mieszczące się przy szkołach. Wydano na ten cel prawie 125 tys. zł. Środki zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W latach 2012-2015 gmina wzięła udział w projekcie ,,Wyrównanie szans-Internet w Gminie Prostki”. Fundusze na jego zrealizowanie pochodzą z unijnego Programu Innowacyjna Gospodarka.

Przyjazny urząd
Ostatnią inwestycją zrealizowaną w latach 2014-2015 dla gminy Prostki był udział w projekcie pod nazwą ,,e-urząd-dodaj do ulubionych”. Dzięki niej urzędy są bardziej przyjazne mieszkańcom gminy, a mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw za pomocą Internetu. Ten projekt został zrealizowany ze środków unijnych i kosztował 377 226,01 zł.

(Fot. Pixabay / CC0)